متن خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه 29 آذر 1394
تعداد بازدید : 800


اتاق بازرگانی ایران-مقررات ارزی کالا و خدمات

مکاتبه معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران در خصوص مقررات ارزی کالا و خدمات

 

 

لینک مکاتبه معاون تشکل های اتاق ایران

LinkClick.aspx

 

 

لینک پیوست نامه (مکاتبه اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی)1

 LinkClick.aspx

 


چاپ   بازگشت