متن خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 آذر 1394
تعداد بازدید : 1100


جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی در روز سه شنبه مورخ 94/9/3 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضا انجمن برگزار گردید

 

 

 

 

 

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی ،صورت های مالی سال 93 مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در این جلسه روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین و با توجه به نظر موافق اکثریت حاضر در جلسه ورودیه و حق عضویت سالیانه هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال تعیین و تصویب شد.
همچنین در این جلسه با توجه به اتمام مدت ماموریت بازرسین جهت انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل رای گیری غیر علنی به عمل آمد که آقایان رضا حبیب طاری فرد به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر اصغری به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

 

 

 


چاپ   بازگشت