متن خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 آذر 1394
تعداد بازدید : 1111


انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی کرسی اصلی فدراسیون واردات ایران را بدست آورد

 مجمع عمومی مؤسسان فدراسیون واردات ایران روز یکشنبه مورخه 94/9/15 برگزار شد و با تأسیس این فدراسیون،هیأت مدیره و بازرسان نیز انتخاب شده و قبول سمت کردند.

 

 

 

 

 براساس آرای به دست آمده «حسین تنهایی»، «سیامک پیربابایی»، «ابوالفتح صانعی»، «فرهاد احتشام زاد»، «محمدرضا بوترابی»، «حمید ورناصری» و «فرهاد آگاهی» به عنوان اعضای اصلی و «حسین غروی رام» و «هوشنگ گودرزی» به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند

«هومن حاجی پور» معاون تشکل های اتاق ایران گفت: «پراکندگی در حوزه تصمیم گیری به نفع هیچ کس نیست و خوشبختانه اتاق توانسته در هر حوزه کاری انجمن تخصصی واردات ایجاد کند و برای انجام مأموریت اتاق این تشکل‌ها باید بتوانند به دولت و مجلس اطلاعات درست داده و با انجام کارکارشناسی، یک صدایی در حوزه خود ایجاد کنند واین فدراسیون باید به حوزه هایی فراتر از مشاوره ورود کند.»

وی افزود:«تأسیس این فدراسیون از چندی پیش در دستور کار قرار گرفته و مقدمات تهیه پیش نویس اساسنامه آن با دریافت نظرات آغاز شده بود و اکنون پیش نویس اساسنامه منطبق بر الگوی اتاق و با در نظر گرفتن همه شرایط،تهیه شده است.»حاجی ‌پور تأکید کرد: معاون تشکل های اتاق ایران عنوان کرد:«باید سازماندهی گسترده و برنامه ریزی داشته باشیم و جهت گیری کشور نسبت به واردات مشخص شود که این امر وظیفه این فدراسیون خواهد بود.»

در ادامه این جلسه پیش نویس اساسنامه این فدراسیون پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و روزنامه«آسیا» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوطه تعیین شد. همچنین مبلغ ورودیه 40 میلیون ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 60 میلیون ریال تعیین و تصویب شد.

 


چاپ   بازگشت