متن خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 آذر 1394
تعداد بازدید : 708


انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی کرسی اصلی فدراسیون واردات ایران را بدست آورد

 مجمع عمومی مؤسسان فدراسیون واردات ایران روز یکشنبه مورخه 15/9/94 برگزار شد و با تأسیس این فدراسیون،هیأت مدیره و بازرسان نیز انتخاب شده و قبول سمت کردند

  براساس آرای به دست آمده «حسین تنهایی»، «سیامک پیربابایی»، «ابوالفتح صانعی»، «فرهاد احتشام زاد»، «محمدرضا بوترابی»، «حمید ورناصری» و «فرهاد آگاهی» به عنوان اعضای اصلی و «حسین غروی رام» و «هوشنگ گودرزی» به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند

 

براساس آرای به دست آمده از انتخابات بازرسان فدراسیون نیز «ناصر ریاحی» به سمت بازرس اصلی و «علی مسعودی» به سمت بازرس علی‌البدل فدراسیون برای مدت یک سال انتخاب شده و قبول سمت کردند.

«هومن حاجی پور» معاون تشکل های اتاق ایران گفت: «پراکندگی در حوزه تصمیم گیری به نفع هیچ کس نیست و خوشبختانه اتاق توانسته در هر حوزه کاری انجمن تخصصی واردات ایجاد کند و برای انجام مأموریت اتاق این تشکل‌ها باید بتوانند به دولت و مجلس اطلاعات درست داده و با انجام کارکارشناسی، یک صدایی در حوزه خود ایجاد کنند واین فدراسیون باید به حوزه هایی فراتر از مشاوره ورود کند.»

وی افزود:«تأسیس این فدراسیون از چندی پیش در دستور کار قرار گرفته و مقدمات تهیه پیش نویس اساسنامه آن با دریافت نظرات آغاز شده بود و اکنون پیش نویس اساسنامه منطبق بر الگوی اتاق و با در نظر گرفتن همه شرایط،تهیه شده است.»حاجی ‌پور تأکید کرد: معاون تشکل های اتاق ایران عنوان کرد:«باید سازماندهی گسترده و برنامه ریزی داشته باشیم و جهت گیری کشور نسبت به واردات مشخص شود که این امر وظیفه این فدراسیون خواهد بود.»

در ادامه این جلسه پیش نویس اساسنامه این فدراسیون پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و روزنامه«آسیا» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوطه تعیین شد. همچنین مبلغ ورودیه 40 میلیون ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 60 میلیون ریال تعیین و تصویب شد.


چاپ   بازگشت