متن خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 مرداد 1398
تعداد بازدید : 1120


ارائه فایل های آموزشی برای انجام مراحل رصد و پایش در سامانه جامع تجارت

 با توجه به این که شرکت های واردکننده گوشت از این پس باید کالای خود را در سامانه جامع تجارت جهت رصد و پایش کالا اظهار وضعیت کنند ، فایل های آموزشی برای انجام عمل فوق خدمت واردکنندگان و اعضا ایفاد می گردد.

 پیرو مکاتبه شماره ۹۸/الف/۲۸۲۴ مورخه ۹۸/۵/۱۵ و تشکیل کارگاه آموزشی اظعار وضعیت و رصد و پایش کالا در سامانه جامع تجارت، به پیوست اطلاعات مربوط به دریافت نقش تجاری و ثبت انبار، ثبت اظهار تولید، ثبت اظهار ورود کالا، ثبت اظهار انتقال مالکیت و مکان و ثبت اظهار خروج کالا در قالب فایل راهنما جهت استحضار و دستور بهره برداری و اقدام لازم توسط آن شرکت محترم ارسال می گردد.

 

 

 

دریافت نقش تجاری و ثبت انبار

ثبت اظهار تولید

ثبت اظهار ورود کالا

ثبت اظهار انتقال مالکیت و مکان

ثبت اظهار خروج کالا


چاپ   بازگشت