متن خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید : 746


نخستین نشست کارگروه تخصصی نمایندگان تشکلهای ICT عضو اتاق در مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

اولین نشست کارگروه تخصصی حوزه  بازرگانی با حضور نمایندگان سندیکاها، انجمنها و اتحادیه های فعال در این حوزه روز چهارشنبه مورخ 05/02/1397 در مرکزملی رتبه بندی  اتاق ایران برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس فرهادی مدیر عامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران با اشاره به تکالیف قانونی ضرورت تشکیل مرکز و نیز بر عزم راسخ هیات رئیسه محترم اتاق و هیات مدیره مرکز جهت اجرای قوانین با هدف نهادینه کردن فرهنگ رتبه بندی، شفاف سازی وبویژه حمایت از فعالان اقتصادی عضو اتاق تاکید نمودند.
سپس هر کدام از روسا و دبیران انجمنهای حاضردر جلسه  به بیان نقطه نظرات خویش در خصوص ضرورت تعامل و همگرایی بیشتر درونی و نیز شفاف سازی برای افزایش سهم خود در اقتصاد ملی و شاخصهای تخصصی رتبه بندی در حوزه بازرگانی پرداختند و همینطور پیرامون وظایف کارگروه و طبقه بندی شاخصها و لزوم رتبه بندی تخصصی در این حوزه بحث و تبادل نظر گردید.
در پایان مقرر شد اعضای کارگروه، شاخصهای تخصصی حوزه های فعالیتی خود را تهیه نموده تا در جلسه آتی مورد بررسی و در سیر مراحل تصویب نهایی قرار گیرد.


چاپ   بازگشت