متن خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 دي 1396
تعداد بازدید : 845


ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد

شنیده ها حاکی از آن است که دکتر حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ شنیده ها حاکی از آن است که دکتر حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گردیده است. اگرچه این خبر هنوز از طریق مقامات به طور رسمی اعلام نشده اما ظاهرا این تغییر مدیریت در بدنه ی وزارتخانه صورت گرفته و اعلام رسمی آن به چند روز آینده موکول گردیده است. به گزارش اگنا، حمید ورناصری سابق بر این مدیریت شرکت نهاده های دامی جاهد را بر عهده داشته است.


چاپ   بازگشت