متن خبر
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395
تعداد بازدید : 723


انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

صورتجلسه کمیسیون کشاورزی آب و صنایع غذایی اتاق تهران با موضوع آسیب شناسی علل گرانی گوشت قرمز

 

 

صورتجلسه کمیسیون کشاورزی آب و صنایع غذایی اتاق تهران


چاپ   بازگشت