متن خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 مرداد 1395
تعداد بازدید : 746


نشست رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی و نماینده MSC در ایران

پیگیری رفع مشکلات ترابری دریایی و گمرکات در نشست (روز شنبه مورخ 23/5/95) رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی و نماینده MSC در ایران

 

پیگیری رفع مشکلات ترابری دریایی و گمرکات در نشست (روز شنبه مورخ 23/5/95) رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی و نماینده MSC در ایران


اهم موضوعات مورد بحث:
1-ارائه راهکارهای لازم برای خرید FOB با قیمت های رقابتی برای واردکنندگان گوشت از برزیل
2-ارائه تسهیلات از سوی MSC در خصوص زمان توقف کانتینرها و هزینه های مربوط به آن
3-ضرورت رفع مشکلات واردکنندگان در خصوص چک های تضامین ترخیص کانتینرها توسط MSC
4-سایر موضوعات مرتبط با ارائه تسهیلات ترابری دریایی و حمل محموله های گوشت توسط MSC
 


چاپ   بازگشت