متن خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 دي 1394
تعداد بازدید : 617


حضور هیئت تجاری از کشور ترکیه در تهران

مکاتبه معاون امور بین الملل اتاق تهران در خصوص حضور هیئت تجاری از کشور ترکیه در تهران

 

 


چاپ   بازگشت