متن خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 دي 1394
تعداد بازدید : 796


گفتمان و همایش تجاری صنعتی ایران و روسیه

نمایشگاه ملی صنایع روسیه با عنوان گفتمان و همایش تجاری صنعتی ایران و روسیه

 

 

 

 

لینک دریافت مکاتبه معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران

 

LinkClick.aspx


چاپ   بازگشت